امروز پنجشنبه 29 مهر 1400
yazd.cloob24.com
0

تربیت دینی و نقش معلم درتربیت دینی آورده شده است. به عنوان مثال دانشمند مسلمان ((ابن سحنون)) درخلال نظرات تربیتیش درمورد نقش معلم درتربیت دینی نکاتی رامطرح کرده است.(صفحات74تا80). نمونه دیگری از این دانشمندان ((قابسی))است که در مورد مسئولیتهای معلم درتربیت اظهار نظر کرده است.(صفحات149تا151).

- سیری درتربیت اسلامی

در این کتاب که در مورد مراحل تربیت اسلامی سخن گفته، اشاره ای به محیط مدرسه و نقش معلم و مربی درتربیت فرد کرده ونقش معلم رانقش کلیدی توصیف کرده، به گونه ای که ممکن است فرد همه چیز را از معلم خود نمونه برداری کند و نکات دیگر.(صفحات 124تا126).

- نقش معلم درتربیت دینی-نوشته محمد داوودی-جلد اول-پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

نتیجه: به رغم ایجاد یک نظام تعلیم و تربیت مدرن و نوین،نقش معلم درتربیت دینی بچه ها نه تنها کاهش نیافته بلکه به دلیل هجوم انواع فرهنگهای نامطلوب بر اذهان و افکار نسل جدید، وظیفه معلم سنگین تر نیز شده است؛زیرا آینده جامعه وامت در دست معلم است.اگر او نتواند افراد مفید و هماهنگ با اهداف جامعه تربیت کند،یک ملت رابه تباهی می کشاند.لذا متولیان امر تعلیم وتربیت در کشور به اهمیت موضوع باید توجه کافی را داشته باشند وبا تقویت نهادهای تربیت معلم،معلمان ورزیده،با دانش ومتدین تحویل مکاتب دهند.

- آداب تعلیم وتربیت در اسلام

نتیجه: آموزش وتربیت دینی درکشور ماهمواره باچالشهای بسیارروبرو بوده است وشگفت اینجاست که این چالش هادرسالهای پس ازانقلاب اسلامی نه تنها کمترنشده بلکه بیشترهم شده،که دلیل این امرراباید درحضور جدی تردین درعرصه های مختلف زندگی ما،ازاحکام فردی گرفته تارفتارهای سیاسی واجتماعی دانست که پس ازانقلاب اسلامی حادث شده است.

نگاهی گذرابه تغییرات وتحولات آموزش وپرورش،درطول بیش ازنیم قرن گذشته،نشانگر این واقعیت است که مبحث تربیت دینی گاهی به عمد وگاهی به سهو نادیده گرفته شده یابراساس یافته های پژوهشی بدان پرداخته نشده است؛لیکن تزلزل ومشکلات موجود دراعتقادات دینی دانش آموزان این عصر ایران زمین،لزوم بازنگری عمیق ومبتنی برمطالعه رادربرنامه های آموزشی الزامی می کند.

-طرح پژوهشی: بررسی نقش استدلالهای دینی واخلاقی ونحوه تعامل معلم در رشد اخلاقی دانش آموزان- نوشته دکتر پروین کدیور- سایت دانشگاه تربیت معلم تهران.

- روانشناختی تربیت

در مورد این پیشینه مطلبی ندیدم،ولی با توجه به اینکه آقای دکتر شعاری نژاد معلم نیز هستند حتما در مورد نقش معلم دربهبود اخلاق دانش آموزان مطالبی را گفته اند.

معلم دینی نقش مهمی در تربیت اعتقادی دانش آموزان دارد.ازجهتی ((نقش آموزشی)) واز جهتی دیگر((نقش ایمان آفرینی)).باید بدانیم ترکیب پویای ویژگیهای انگیزشی،شناختی،عاطفی،اجتماعی وفرهنگی باعث می شود دانش آموز پذیرای رفتار اخلاقی ودینی باشد؛یعنی هم به ارزشهای اخلاقی اولویت بدهد و هم به خداوند وجاودانگی خیر و فضیلت وارزش انسانی خود و دیگران ایمان داشته باشد.

در این پروژه ابتدا به نقش دین در فرآیند یاددهی و یادگیری پرداخته می شود، سپس مراحل یادگیری و پذیرش ارزشهای دینی و مذهبی شرح داده می شود و در انتها نقش معلم در تربیت دینی و اعتقادی واخلاقی و وظایفی که یک معلم باید در این راستا بر آنهاواقف باشد را درحد توان واطلاعات بیان خواهیم کرد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه